Over deze campagne

Hulphonden zijn van onschatbare waarde. Veel mensen in Nederland vertrouwen op de steun van een hulphond; dankzij de hond hebben ze (een deel van) hun zelfstandigheid terug. Een deel van deze mensen heeft een hulphond voor een zichtbare beperking, zoals mensen in een rolstoel of blinden en slechtzienden. Het andere deel heeft een hulphond voor een niet-zichtbare beperking, zoals PTSS, epilepsie of autisme. Voor al deze mensen is een hulphond hun steun en toeverlaat.

VN-verdrag en Nederlandse wetgeving

Sinds 14 juli 2016 is het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking in Nederland van kracht en officieel een wet – de Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische Ziekte (WGBH/CZ). Het is van toepassing op alle terreinen van het leven. Hierdoor is een assistentiehond (professioneel opgeleide hulphond) altijd welkom in openbare gelegenheden.

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) bepaalt dat het weigeren van een assistentiehond gelijk staat aan het weigeren van de persoon die een hulphond gebruikt. Formeel is het weigeren van een assistentiehond discriminatie op grond van handicap. Met de term assistentiehond worden alle typen hulphonden bedoeld die professioneel zijn opgeleid.

1 op de 5 mensen wordt wel eens geweigerd. Mensen met een niet-zichtbare beperking en een hulphond, zoals mensen met PTSS, epilepsie en autisme, ervaren een extra drempel.

Over het onderzoek

Een hulphond hoort voor meer bewegingsvrijheid te zorgen en mag geen beperking opleveren. Een hulphond moet altijd en overal welkom zijn. Helaas is dit niet vanzelfsprekend. Mensen met een hulphond moeten vaker dan ze lief is uitleggen dat het VN-verdrag hen het recht geeft om met de hulphond toegang te krijgen. Daarom hebben KNGF Geleidehonden en Hulphond onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van openbare gelegenheden voor hulphonden.

Bureau Ditmeijers deed begin 2020 in opdracht van Hulphond Nederland en KNGF Geleidehonden onderzoek naar de toegankelijkheid van openbare gelegenheden voor hulphonden. Om te achterhalen hoe vaak, op welke manier en om welke redenen iemand met een hulphond wordt geweigerd, werden 721 respondenten, bestaande uit cliënten, trainers en gastgezinnen van beide organisaties, gevraagd om vragenlijsten in te vullen.

Over deze campagne

KNGF Geleidehonden en Hulphond Nederland vinden dat een hulphond altijd en overal welkom moet zijn. Een hulphond moet namelijk vrijheid bieden in plaats van een extra beperking opleveren. De campagne Een Hulphond is welkom is gericht op een gedragsverandering aan de deur van openbare gelegenheden.

Veelgestelde vragen over deze campagne

Doe mee

Als ondernemer kun je op verschillende manieren gastvrijheid tonen. Vraag een pakket aan om jouw medewerkers voor te lichten of bestel de raamsticker om te laten zien dat hulphonden bij jou in de zaak welkom zijn.