Feiten en cijfers

Sinds 2016 is het VN-verdrag over de rechten van mensen met een beperking in Nederland van kracht en officieel als wet aangenomen.

1 op de 5 cliënten met een hulphond is geweigerd bij een openbare gelegenheid.

Mensen met een niet-zichtbare beperking zoals PTSS, epilepsie of autisme ervaren zelfs een extra drempel.

De weigering van een hulphond komt het meest voor bij eet- en drinkgelegenheden (31%), winkels (24%) en medische voorzieningen (19%).

Hygiëne wordt als voornaamste reden aangevoerd, gevolgd door onbekendheid met het VN-verdrag inzake de rechten voor mensen met een handicap.

hulphond ziet baasje