Welke soorten hulphonden zijn er?

Blindengeleidehond
De blindengeleidehond helpt blinde en slechtziende mensen van A naar B te komen, zonder hinder te ervaren van alle obstakels. Daardoor waarborgt hij de veiligheid van de baas en geeft meer bewegingsvrijheid.

ADL-hulphond
Een ADL-hulphond of assistentiehond ondersteunt mensen bij de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen, zoals het openen van deuren, de wasmachine laden, boodschappen pakken, omdraaien in bed en sokken en schoenen uitdoen. 

Signaalhond
Een signaalhond attendeert dove of slechthorende mensen op geluiden, zoals de deurbel, de wekker, het brandalarm of iemand die je naam roept.

Seizure- of epilepsiehond
De “seizure” of epilepsiehond waarschuwt mensen wanneer er een epileptische aanval dreigt. De hond laat dit merken door contact te maken met de baas of door medicatie te pakken. Zo kan de baas anticiperen op vallen of andere gevaarlijke situaties. Tijdens een epileptische aanval helpt de hond zijn baas in een veilige zijligging te leggen. Vervolgens likt de hond zo nodig het gezicht en de hand van de baas om het wakker worden te stimuleren.

Diabeteshulphond
Veel mensen die diabetes hebben voelen zelf niet wanneer ze in een “hypo” terechtkomen. Hypo betekent dat je glucosewaarden te laag zijn en dat kan een flinke impact hebben op je gestel. Een hypo kan ook onopgemerkt voorkomen in de nacht. De diabeteshulphond kan veranderende lichaamsgeuren snel oppakken en een signaal geven aan de baas. De hond brengt vervolgens medicijnen.

Psychische hulphond/ buddyhond
Er zijn ook hulphonden voor mensen met een angst- en/of paniekstoornis, een eetstoornis, PTSS (posttraumatische stressstoornis) of autisme. Deze honden geven sociale steun aan volwassenen en kinderen. Ze zijn goed opgevoed, stabiel, bieden rust en weten om te gaan met moeilijke situaties. Ze spiegelen bepaald gedrag en maken hun bazen erop attent. Deze honden leren ook praktische vaardigheden, zoals de baas wakker maken bij nachtmerries. Voor mensen met autisme kan een hulphond structuur, afleiding en routine brengen.

Therapiehond
Deze hulphond gaat niet mee naar huis. De therapiehond wordt door steeds meer instellingen in de geestelijke gezondheidszorg ingezet. De “kwispelende therapeut” brengt mensen tot rust, waardoor ze gemotiveerd zijn om te starten met therapie en de slagingskans groter wordt.

hulphond traint