Hulphonden zijn van onschatbare waarde

Veel mensen in Nederland vertrouwen op de steun van een hulphond; dankzij de hond hebben ze een zelfstandig leven. Een deel van deze mensen heeft een hulphond voor een zichtbare beperking, zoals mensen in een rolstoel of blinden en slechtzienden. Het andere deel heeft een hulphond voor een niet-zichtbare beperking, zoals PTSS (posttraumatische stressstoornis), epilepsie of autisme. Voor al deze mensen is een hulphond hun steun en toeverlaat. Een hulphond moet daarom altijd en overal welkom zijn. Helaas is dit niet vanzelfsprekend. Mensen met een hulphond moeten vaker dan hen lief is uitleggen dat een speciaal VN-verdrag hen het recht geeft om met de hulphond toegang te krijgen.

VN-verdrag en wetgeving

Sinds 14 juli 2016 is het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking in Nederland van kracht. Het is daarmee officieel een wet, namelijk de Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische Ziekte (afkorting: WGBH/CZ). Deze wet is van toepassing op alle terreinen van het leven. Hierdoor is een assistentiehond (professioneel opgeleide hulphond) altijd welkom in openbare gelegenheden.
De Wet WGBH/CZ (lees hier meer) bepaalt dat het weigeren van een assistentiehond gelijk staat aan het weigeren van de persoon die deze hond nodig heeft. Formeel is het weigeren van een assistentiehond discriminatie op grond van handicap. Met de term assistentiehond worden alle typen hulphonden bedoeld die professioneel zijn opgeleid.

hulphond helpt met kleding uitdoen

1 op 5 met hulphond geweigerd

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 mensen wel eens wordt geweigerd in een openbare gelegenheid, vanwege hun hulphond. Mensen met een niet-zichtbare beperking, zoals PTSS, epilepsie en autisme, ervaren zelfs een extra drempel. De weigering van een hulphond komt het meest voor bij eet- en drinkgelegenheden (31%), winkels (24%) en medische voorzieningen (19%). Het gaat dan vooral om restaurants, ziekenhuizen, supermarkten en verswinkels. Ook in het openbaar vervoer en bij vakantieverblijven is toegang met een hulphond nog lang niet altijd vanzelfsprekend.

hulphond in het park

Over het onderzoek

Bureau Ditmeijers deed begin 2020 in opdracht van Hulphond Nederland en KNGF Geleidehonden onderzoek naar de toegankelijkheid van openbare gelegenheden voor hulphonden. Om te achterhalen hoe vaak, op welke manier en om welke redenen iemand met een hulphond wordt geweigerd, werden 721 respondenten, bestaande uit cliënten, trainers en gastgezinnen van beide organisaties, gevraagd om vragenlijsten in te vullen.

hulphond in gras
hulphond zwart