hulphond op het terras

Horeca

Ondanks dat veel horecagelegenheden toegankelijk zijn voor mensen met een hulphond, wordt ook een flink aantal personen geweigerd.

FEITEN & CIJFERS

Uit onderzoek van Hulphond Nederland en KNGF Geleidehonden blijkt:

  • Bijna 1 op de 3 mensen met een hulphond is in 2019 geweigerd in een horecagelegenheid.
  • En 1 op de 10 ervaart een belemmering in het bezoeken van een eet- of drinkgelegenheid.
  • De meeste problemen doen zich voor bij restaurants.
  • Hygiëne is de meest genoemde reden voor weigering.

TIPS

Heb je twijfels over hulphonden bij jou op de werkvloer? Dat is heel begrijpelijk. Hierbij wat praktische richtlijnen:

Zorg dat bezoekers met een hulphond zich welkom voelen.
Benader iemand met een hulphond altijd vriendelijk, ook als je even niet weet hoe te handelen. “Bewijzen” dat je een beperking hebt is voor mensen niet prettig, dus ga hier respectvol mee om. Houd er rekening mee dat er ook niet-zichtbare redenen zijn, zoals autisme en PTSS.

Ga het gesprek aan met de hulphondenbaas.
Samen kunnen jullie waarschijnlijk tot een goede oplossing komen. Leg je vragen voor aan de persoon met de hulphond. Deze krijgt hier dagelijks mee te maken en heeft daarom veel kennis en ervaring. Mensen met een hulphond weten vaak precies op welke manieren zij rekening kunnen houden met anderen.

Denk in oplossingen.
Zijn er andere bezoekers die bang zijn voor honden? Stel hen dan gerust. Leg hen uit dat hulphonden professioneel zijn opgeleid, en zich rustig en netjes gedragen. Zij blijven dichtbij de baas, hebben geen aandacht voor andere personen en blaffen niet. Kortom: ze veroorzaken geen overlast.

Zijn mensen allergisch voor honden?
Zorg – zo mogelijk – voor voldoende afstand zodat alle partijen zich op hun gemak voelen.

Zijn er zorgen over de hygiëne?
Dan is het goed om te weten dat onderzoek aantoont dat pootjes van hulphonden schoner zijn dan de schoenzolen van hun bazen. Bovendien zijn hulphonden zindelijk en ingeënt tegen ziekten.

Vraag vriendelijk om identificatie.
Hulphondenbazen en puppypleeggezinnen (vrijwilligers die de hulphonden het eerste jaar opvoeden) hebben een pasje waarmee zij kunnen aantonen dat de hond een officiële geleidehond (in opleiding) is.

Informeer jezelf en het personeel.
Zorg dat alle medewerkers kennis hebben van hulphonden en hoe zij hiermee om dienen te gaan. Hier vind je alle benodigde materialen om je personeel voor te lichten.

WET- EN REGELGEVING

Een professioneel opgeleide hulphond is altijd welkom in openbare gelegenheden. Dat is in de wet vastgelegd.

VN-verdrag
Sinds 14 juli 2016 geldt het VN-verdrag inzake rechten voor mensen met een handicap in Nederland. Dit verdrag bepaalt dat mensen met een beperking gelijke rechten hebben op het gebied van wonen, scholing, vervoer, werk, goederen en diensten. Personen die worden geassisteerd door een hulphond mogen niet meer worden geweigerd in openbare ruimten zoals hotels, restaurants, scholen, theaters en winkels.

Wet gelijke behandeling
De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) bepaalt dat het weigeren van een assistentiehond gelijk staat aan het weigeren van de persoon die een hulphond gebruikt. Formeel is het weigeren van een assistentiehond discriminatie op grond van handicap. Met de term assistentiehond worden alle typen hulphonden bedoeld die professioneel zijn opgeleid.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
Voor de horeca zijn er richtlijnen op gebied van hygiëne. NVWA zegt dat hulphonden zijn toegestaan in bijvoorbeeld supermarkten met een bakkerij- of slagersafdeling. Deze honden mogen niet los rondlopen en je moet voorkomen dat ze in de bereidingsruimten komen.

Hygiënecode
Voor horecazaken geldt sinds 1 april 2016 een nieuwe Hygiënecode. Hierin staat duidelijk vermeld alle type hulphonden toegang moeten hebben tot restaurants, ook die met een open keuken en buffetrestaurants.

Veelgestelde vragen

betreedt restaurant met hulphond
hulphond op het terras
Sushizaak Iki Sushi

Een ervaring van

TK Siu,
eigenaar van
Iki Sushi

‘Een restauranteigenaar bij mij in de buurt heeft eens een hulphond geweigerd. Hij was er niet van op de hoogte dat hulphonden wél zijn toegestaan. Hij kwam er pas achter toen er een slechte recensie verscheen en heeft toen zijn excuses aangeboden. Als hij beter had doorgevraagd, dan was dit niet gebeurd.’

Doe mee

Als ondernemer kun je op verschillende manieren gastvrijheid tonen. Vraag een pakket aan om jouw medewerkers voor te lichten of bestel de raamsticker om te laten zien dat hulphonden bij jou in de zaak welkom zijn.

Deel je
ervaring

#eenhulphondiswelkom

Laat iedereen zien dat mensen met een hulphond welkom zijn in jouw zaak! Deel je tips en ervaringen via social media met #eenhulphondiswelkom.

hulphond puppy

Handige links